top of page
Micro.jpg

Knøtt

Knøtt

Alderstrinn: 0. - 1. årstrinn (2016-2017)

Fokus på ballkontroll og mestring gjennom lek og moro.

bottom of page